ONLINE REZERVÁCIA
TERMÍNOV
 

Zubná prax


Výber fotografií z práce zubných lekárov, priestorov zubnej praxe, technického a materiálového vybavenia.

MUDr. Vladimír Paulech
MDDr. Radoslav Paulech
MUDr. Martin Talafa
MDDr. Marianna Brádlerová
MUDr. Vladimír Paulech - práca s CEREC
MUDr. Vladimír Paulech - práca s implantátmi
Ambulancia MUDr. Vladimíra Paulecha
Ambulancia MDDr. Radoslava Paulecha
Ambulancia MUDr. Martina Talafu
Ambulancia MDDr. Marianny Brádlerovej
CEREC - počítač so skenerom a frézovacia jednotka
CEREC - frézovacia jednotka
RTG pracovisko s panoramatickým röntgenom
Medzizubné kefky rôznych veľkostí :)
Kompozity