ONLINE REZERVÁCIA
TERMÍNOV
 

Personál

Zubní lekári

(kliknutím na fotku sa zobrazí podrobnejší popis)

 

MUDr. Vladimír Paulech

Po absolvovaní štúdia stomatológie na LF UK v Hradci Králové a LF UK v Bratislave pracoval ako obvodný stomatológ v Čadci. Po zložení prvej atestačnej skúšky zo stomatológie sa začal odborne orientovať na stomatologickú chirurgiu a v roku 1989 absolvoval druhostupňovú atestáciu. V roku 1993 otvoril prvú súkromnú stomatologickú prax na Kysuciach. Odborne sa zameriaval hlavne na stomatochirurgiu, endodonciu a estetickú stomatológiu. V ostatných rokoch sa zameriava najmä  na dentálnu implantológiu.

MDDr. Radoslav Paulech

Štúdium zubného lekárstva absolvoval v r. 2010 na Masarykovej univerzite v Brne, od roku 2011 pracuje pre Primadent. Baví ho získavať nové poznatky a zavádzať ich do praxe, preto sa často zúčastňuje rôznych školení, seminárov i konferencií zameraných najmä na estetickú stomatológiu, endodontické ošetrenie zubov, prácu so systémom CEREC a dentálnu hygienu.

MUDr. Martin Talafa

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v r. 2002 na JLF UK v Martine a diferenčného štúdia stomatológie o 2 roky neskôr na LF UPJŠ v Košiciach. Od r. 2004 je súčasťou tímu Primadentu, v roku 2007 úspešne zložil atestačnú skúšku zo stomatológie. V r. 2008 absolvoval prvú implantologickú stáž vo FN Hradec Králové pod vedením prof. MUDr. Šimůnka a odvtedy sa zúčastnil mnohých školení doma i v zahraničí zameraných nielen na implantológiu. Od r. 2013 je členom Implantologického klubu SR.

MDDr. Dávid Masarik

Štúdium zubného lekárstva absolvoval na LF UK v Bratislave, od roku 2017 pracuje pre Primadent. Už počas štúdia sa zúčastňoval školení v ČR a SR vedených odbornými garantmi a v postgraduálnom vzdelávaní pokračuje aj naďalej. V rámci stáží praxoval na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Bratislave, ale aj v Primadente. Zaujíma sa predovšetkým o estetickú stomatológiu, endodontické ošetrovanie zubov a stomatologickú protetiku.


MUDr. Vladimír Paulech

Po absolvovaní štúdia stomatológie na LF UK v Hradci Králové a LF UK v Bratislave pracoval ako obvodný stomatológ v Čadci. Po zložení prvej atestačnej skúšky zo stomatológie sa začal odborne orientovať na stomatologickú chirurgiu a v roku 1989 absolvoval druhostupňovú atestáciu. V roku 1993 otvoril prvú súkromnú stomatologickú prax na Kysuciach. Odborne sa zameriaval hlavne na stomatochirurgiu, endodonciu a estetickú stomatológiu. V ostatných rokoch sa zameriava najmä  na dentálnu implantológiu.


MDDr. Radoslav Paulech

Štúdium zubného lekárstva absolvoval v r. 2010 na Masarykovej univerzite v Brne, od roku 2011 pracuje pre Primadent. Baví ho získavať nové poznatky a zavádzať ich do praxe, preto sa často zúčastňuje rôznych školení, seminárov i konferencií zameraných najmä na estetickú stomatológiu, endodontické ošetrenie zubov, prácu so systémom CEREC a dentálnu hygienu.


MUDr. Martin Talafa

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v r. 2002 na JLF UK v Martine a diferenčného štúdia stomatológie o 2 roky neskôr na LF UPJŠ v Košiciach. Od r. 2004 je súčasťou tímu Primadentu, v roku 2007 úspešne zložil atestačnú skúšku zo stomatológie. V r. 2008 absolvoval prvú implantologickú stáž vo FN Hradec Králové pod vedením prof. MUDr. Šimůnka a odvtedy sa zúčastnil mnohých školení doma i v zahraničí zameraných nielen na implantológiu. Od r. 2013 je členom Implantologického klubu SR.


MDDr. Dávid Masarik

Štúdium zubného lekárstva absolvoval na LF UK v Bratislave, od roku 2017 pracuje pre Primadent. Už počas štúdia sa zúčastňoval školení v ČR a SR vedených odbornými garantmi a v postgraduálnom vzdelávaní pokračuje aj naďalej. V rámci stáží praxoval na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Bratislave, ale aj v Primadente. Zaujíma sa predovšetkým o estetickú stomatológiu, endodontické ošetrovanie zubov a stomatologickú protetiku.

 

Zdravotné sestry a ďalší zamestnanci

 

paulechova.jpg

JUDr. Eva Paulechová
konateľka spoločnosti

kratochvilova.jpg

Mariana Kratochvílová
vrchná sestra

kyjanicova2.jpg

Eva Kyjanicová
dentálna hygiena

jana.jpg 

Jana Klanduchová
zdravotná sestra

jopcikova.jpg

Ivana Jopčíková
zdravotná sestra

agata_kizek.jpg

Agáta Kizeková
zdravotná sestra 

julia_radzik.jpg

Júlia Raždíková
zdravotná sestra

kavalkova.jpg

Adela Kavalková
zdravotná sestra 
(t. č. na materskej dovolenke)

kovacova2.jpg

Monika Kováčová
recepčná

repcakova.jpg

Mgr. Darina Repčáková
recepčná, asistentka

eva_safarikova.jpg

Eva Šafáriková
upratovačka