ONLINE REZERVÁCIA
TERMÍNOV
 

Personál

Zubní lekári

(kliknutím na fotku sa zobrazí podrobnejší popis)

 

MUDr. Vladimír Paulech

Po absolvovaní štúdia stomatológie na LF UK v Hradci Králové a LF UK v Bratislave pracoval ako obvodný stomatológ v Čadci. Po zložení prvej atestačnej skúšky zo stomatológie sa začal odborne orientovať na stomatologickú chirurgiu a v roku 1989 absolvoval druhostupňovú atestáciu. V roku 1993 otvoril prvú súkromnú stomatologickú prax na Kysuciach. Odborne sa zameriaval hlavne na stomatochirurgiu, endodonciu a estetickú stomatológiu. V ostatných rokoch sa zameriava najmä  na dentálnu implantológiu.

MDDr. Radoslav Paulech

Štúdium zubného lekárstva absolvoval v r. 2010 na Masarykovej univerzite v Brne, od roku 2011 pracuje pre Primadent. Baví ho získavať nové poznatky a zavádzať ich do praxe, preto sa často zúčastňuje rôznych školení, seminárov i konferencií zameraných najmä na estetickú stomatológiu, endodontické ošetrenie zubov, prácu so systémom CEREC a dentálnu hygienu.

MUDr. Martin Talafa

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v r. 2002 na JLF UK v Martine a diferenčného štúdia stomatológie o 2 roky neskôr na LF UPJŠ v Košiciach. Od r. 2004 je súčasťou tímu Primadentu, v roku 2007 úspešne zložil atestačnú skúšku zo stomatológie. V r. 2008 absolvoval prvú implantologickú stáž vo FN Hradec Králové pod vedením prof. MUDr. Šimůnka a odvtedy sa zúčastnil mnohých školení doma i v zahraničí zameraných nielen na implantológiu. Od r. 2013 je členom Implantologického klubu SR.

MDDr. Dávid Masarik

Štúdium zubného lekárstva absolvoval na LF UK v Bratislave, od roku 2017 pracuje pre Primadent. Už počas štúdia sa zúčastňoval školení v ČR a SR vedených odbornými garantmi a v postgraduálnom vzdelávaní pokračuje aj naďalej. V rámci stáží praxoval na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Bratislave, ale aj v Primadente. Zaujíma sa predovšetkým o estetickú stomatológiu, endodontické ošetrovanie zubov a stomatologickú protetiku.


MUDr. Vladimír Paulech

Po absolvovaní štúdia stomatológie na LF UK v Hradci Králové a LF UK v Bratislave pracoval ako obvodný stomatológ v Čadci. Po zložení prvej atestačnej skúšky zo stomatológie sa začal odborne orientovať na stomatologickú chirurgiu a v roku 1989 absolvoval druhostupňovú atestáciu. V roku 1993 otvoril prvú súkromnú stomatologickú prax na Kysuciach. Odborne sa zameriaval hlavne na stomatochirurgiu, endodonciu a estetickú stomatológiu. V ostatných rokoch sa zameriava najmä  na dentálnu implantológiu.


MDDr. Radoslav Paulech

Štúdium zubného lekárstva absolvoval v r. 2010 na Masarykovej univerzite v Brne, od roku 2011 pracuje pre Primadent. Baví ho získavať nové poznatky a zavádzať ich do praxe, preto sa často zúčastňuje rôznych školení, seminárov i konferencií zameraných najmä na estetickú stomatológiu, endodontické ošetrenie zubov, prácu so systémom CEREC a dentálnu hygienu.


MUDr. Martin Talafa

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v r. 2002 na JLF UK v Martine a diferenčného štúdia stomatológie o 2 roky neskôr na LF UPJŠ v Košiciach. Od r. 2004 je súčasťou tímu Primadentu, v roku 2007 úspešne zložil atestačnú skúšku zo stomatológie. V r. 2008 absolvoval prvú implantologickú stáž vo FN Hradec Králové pod vedením prof. MUDr. Šimůnka a odvtedy sa zúčastnil mnohých školení doma i v zahraničí zameraných nielen na implantológiu. Od r. 2013 je členom Implantologického klubu SR.


MDDr. Dávid Masarik

Štúdium zubného lekárstva absolvoval na LF UK v Bratislave, od roku 2017 pracuje pre Primadent. Už počas štúdia sa zúčastňoval školení v ČR a SR vedených odbornými garantmi a v postgraduálnom vzdelávaní pokračuje aj naďalej. V rámci stáží praxoval na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie v Bratislave, ale aj v Primadente. Zaujíma sa predovšetkým o estetickú stomatológiu, endodontické ošetrovanie zubov a stomatologickú protetiku.

 

Zdravotné sestry a ďalší zamestnanci

 

paulechova.jpg

JUDr. Eva Paulechová
konateľka spoločnosti

kratochvilova.jpg

Mariana Kratochvílová
vrchná sestra

kyjanicova2.jpg

Eva Kyjanicová
dentálna hygiena

jana.jpg 

Jana Klanduchová
zdravotná sestra

jopcikova.jpg

Ivana Jopčíková
zdravotná sestra

agata_kizek.jpg

Agáta Kyzeková
zdravotná sestra 

julia_radzik.jpg

Júlia Raždíková
zdravotná sestra

kavalkova.jpg

Adela Kavalková
zdravotná sestra 

(t. č. na materskej dovolenke)

kovacova2.jpg

Monika Kováčová
recepčná

repcakova.jpg

Mgr. Darina Repčáková
recepčná, asistentka

(t. č. na materskej dovolenke) 

 

mirka prva_retus.jpg

Mgr. Miroslava Poliaková
recepčná

 

 

primadent_zuzana_uprava.jpg

Zuzana Lašová
marketingový špecialista

 

 

eva_safarikova.jpg

Eva Šafáriková
technický pracovník