ONLINE REZERVÁCIA
TERMÍNOV
 

Prieskum spokojnosti pacientov

Vážení pacienti,

letak_dakujeme_ze_ste_s_nami_1.jpg

veľmi nám záleží na vašej spokojnosti. Snažíme sa priebežne skvalitňovať služby komplexnej stomatologickej starostlivosti, ktoré Vám poskytujeme. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na zistenie Vašej spokojnosti. 

Zdôrazňujeme, že odpovede budú spracované anonymne a poslúžia výlučne pre potreby realizovaného prieskumu. Sľubujeme, že Vašim námetom budeme pripisovať veľký význam a zistené nedostatky sa budeme snažiť odstrániť. Ďakujeme.    

 

Odkaz na elektronický dotazník spokojnosti