Amalgám

Vytvorené 09.05.2014

1. Amalgám je s odstupom času najlepšie preskúmaným a osvedčeným výplňovým materiálom. Zubní lekári ho používajú už viac než 150 rokov.

2. Žiadnej z nespočetných epidemiologických štúdií, ktoré boli vykonané v týchto rokoch na celom svete sa nepodarilo preukázať, že by ľudia s amalgámovými výplňami častejšie trpeli nejakými chorobami než ľudia bez amalgámových výplní. Alergie na niektorú zo zložiek amalgámu sú veľmi vzácne. V serióznej vedeckej literatúre je dokumentovaných len cca. 60 prípadov lokálnej neznášanlivosti. Oproti tomu stoja miliardy bez problémov znášaných amalgámových výplní. Žiadna iná alternatívna výplň sa ani zďaleka nemôže pochváliť takou úspešnou bilanciou.

3. Diskutovať o nevýhodách amalgámu bez súčasnej kritiky ostatných výplňových materiálov je nevedecké a zavádzajúce. Všetky alternatívne hmoty majú nevýhody, ktoré amalgám nemá.

4. Masmédiami vystrašení pacienti sa neprávom domnievajú, že amalgám predstavuje lacné a núdzové riešenie ich zubných problémov. Domnievajú sa, že zdravotná poisťovňa chce touto cestou na ich liečbe ušetriť. Nie je im - rovnako ako niektorým zubným lekárom - známe, že starostlivo spracovaná amalgámová výplň prekoná z hľadiska dlhodobého zachovania zubov všetky ostatné materiály, vrátane zlatej zliatiny.

5. Tento vedecky podložený poznatok spočíva, okrem iného,  na baktérie odpudzujúcich vlastnostiach striebra, cínu a medi, obsiahnutých v amalgáme. Za predpokladu, že bol odstránený všetok zubný kaz, je znovu vzplanutie tohto ochorenia v bezprostrednom okolí amalgámovej výplne veľmi vzácne. Alternatívne materiály - najmä tie "biele" - mikroorganizmy spôsobujúce zubný kaz a zápaly ďasien skôr priťahujú. Z týchto dôvodov sú kompatibilné živicové, keramické a zlaté výplne vhodné len pre pacientov s excelentnou orálnou hygienou. Títo pacienti sa v každodennej praxi vyskytujú len zriedka.

6. Povesti amalgámovej výplne nič neublížilo toľko, ako jej obvykle unáhlená a nedbalá aplikácia. Citát Dr. Schlaginhaufen: "Amalgám sa nedbalo aplikuje, pretože je zle platený - a bude aj naďalej zle platený, pretože sa nedbalo aplikuje".

7. Všetky seriózne zubárske organizácie a vysoké školy tohto sveta podporujú bez akýchkoľvek komerčných záujmov "amalgám ako efektívny a bezpečný výplňový materiál. Podľa morálneho kódexu ADA (American Dental Association) je výmena intaktných amalgámových výplní u nealergických pacientov nezlučiteľná s etikou lekárskeho povolania.

8. Príslušné úrady v Dánsku a vo Švédsku sa rozhodli vyškrtnúť amalgám zo zoznamu povolených hmôt až potom, čo bude nájdená plnohodnotná náhrada. Takáto výplň zatiaľ ešte neexistuje a v dohľadnej dobe - vzhľadom k nevyhnutnému dlhodobému klinickému overovaniu - ani existovať nebude. Škandinávske rozhodnutia boli vykonané výhradné na základe úvah o ochrane životného prostredia - vedecky preukázať priame poškodzovanie ľudského zdravia amalgámovými výplňami sa aj napriek snahe nepodarilo. Zvyšky amalgámu a ortuťovej pary podliehajú v odpadových vodách komplexnému biochemickému procesu a menia sa na jedovaté organické zlúčeniny. Potravinovým reťazcom - hlavne pri požívaní rýb - môžu byť pre človeka nebezpečné. Amalgámové výplne v ústnej dutine takéto zlúčeniny ani neobsahujú, ani nedávajú podnet k ich vzniku.

9. V Nemecku nedávno rozhodnuté obmedzenie indikácie amalgámu (tehotné, malé deti a nefropatia) je čisto politického rázu. Vzniklo pod silným tlakom verejnej mienky, na základe nezodpovedných, laických a za účelom zvýšenia kvóty poslucháčov alebo čitateľov komponovaných relácií v masmédiách. Bez akéhokoľvek vedeckého podkladu, na základe podozrenia a domnienok, ignorovali nemecké úrady jasné odporučenia zástupcov zubárskych organizácií a vedy. S rovnakými "dôkazmi" by bolo možné obmedziť alebo zakázať akýkoľvek liek alebo materiál. Aj kuchynskú soľ, ktorú možno vyrobiť zo silné toxického chlóru a nemenej jedovatého sodíka, by bolo podľa tohto vzoru možné podozrievať. Toto rozhodnutie je na svete ojedinelé a škodí konečným dôsledkom orálnemu zdraviu obyvateľstva.

10. Zmyslom tohto pojednávania nie je štylizácia amalgámu do pozície ideálnej výplne. Takáto výplň neexistuje. Najlepšia výplň je tá, ktorú vôbec nie je nutné zhotoviť. Toto pojednávanie je nevyhnutnou obranou neprávom a bez dôkazov odsúdeného materiálu, ktorý uchránil už celé generácie - bez toho aby škodil a za dostupnú cenu - milióny ľudí pred predčasnou bezzubosťou. Tieto riadky nereprezentujú len súkromný názor autora, ale aj zobrazujú súčasnú úroveň stomatologickej vedy.

 

Jiri Sedelmayer (Univerzita Hamburg)

 

 

Prieskum spokojnosti pacientov

Vážení pacienti,
záleží nám na vašej spokojnosti. Snažíme sa priebežne skvalitňovať služby komplexnej stomatologickej starostlivosti, ktoré Vám poskytujeme. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na zistenie Vašej spokojnosti. Zdôrazňujeme, že odpovede budú spracované anonymne a poslúžia výlučne pre potreby realizovaného prieskumu. Sľubujeme, že Vašim námetom budeme pripisovať vysoký význam a zistené nedostatky sa budeme snažiť odstrániť.
Ďakujeme.

Elektronický dotazník
Naša filozofia a kľúčové hodnoty:
  • prácu vykonávame s ohľadom na požiadavky a očakávania našich pacientov, aby od nás odchádzali spokojní,
  • snažíme sa aplikovať do praxe súčasné svetové trendy v stomatológií,
  • našich zamestnancov sústavne vzdelávame, aby vedeli správne diagnostikovať a liečiť stomatologické problémy pacientov,
  • snažíme sa vykonávať svoju prácu citlivo, trpezlivo, precízne a bezbolestne, aby pacienti postupne prekonali strach zo zubára,
  • naším hlavným zámerom je, aby nami vykonaná práca mala dlhodobú trvácnosť, vyzerala esteticky a najmä bola funkčná,
  • usilujeme sa o to, aby pacienti, ktorí nás pravidelne navštevujú, vedeli, aký význam má prevencia, a správna ústna hygiena,
  • najlepšou reklamou je pre nás pacient, ktorý je s prácou spokojný a je ochotný nás odporučiť svojim priateľom a známym.
Ordinačné hodiny
Po 8:00 - 18:00
Ut 8:00 - 15:00
St 8:00 - 18:00
Št 8:00 - 15:00
Pi 8:00 - 13:00
DummyText
Možnosť dohodnúť sa aj na individuálnom termíne ošetrenia.
Kontakty
041 / 433 34 66
info@primadent.sk
Moyzesova 1420, Čadca
Kde nás nájdete
© Copyright Primadent s.r.o.

Primadent s.r.o.