Certifikáty

Lekári zubnej praxe PRIMADENT, s.r.o. sa pravidelne, niekoľkokrát za rok, zúčastňujú rôznych domácich aj zahraničných školení, kurzov a odborných výstav. Hlavným účelom je získať nové poznatky o moderných spôsoboch diagnostikovania a liečby stomatologických problémov pacientov, svetových trendoch a technikách využívaných v stomatológii.

V nasledujúcej časti uvádzame chronologický prehľad najdôležitejších získaných certifikátov a diplomov aj spolu s ich stručným popisom.

MDDr. Kristína Kvašňovská
Marec 2024
Certifikát za účasť na odbornej prednáške „Reendodontické ošetrenie“ v Trnave.
Jún 2021
Certifikát za účasť na školení Moderné konzervačné ošetrenie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18-19. 6. 2021 v Prahe.
Február 2018
Certifikát za účasť na kurze Pedostomatológia v koce, ktorý sa konal 9-10. 2. 2018 v Hradci Králové
Marec 2017
Osvedčenie o absolovaní kurzu pre prípravu osoby zaisťujúcej radiačnú ochranu registranta v Brne.
Marec 2017
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii 1. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti, ktorý sa konal 18. 3. 2017 v Bratislave.
Október 2016
Certifikát za účasť na stomatologickej akcii "Dental Summit," ktorý sa konal 28 29. 10. 2016 v Prahe.
Apríl 2016
Certifikát za účasť na praktickom kurze s názvom "Kofferdam, pomocník pre každú ordináciu," ktorý sa konal 24. 4. 2016 v Hradci Králové.
Október 2015
Certifikát za účasť na stomatologickej akcii "Dental Summit," ktorý sa konal 9. - 10. 10. 2015 v Prahe.
Apríl 2014
Certifikát za pomoc pri organizácii projektu V zdravej ČR zdravý zub 2014, ktorá sa konala 22. 4. 2014 v Brne.
MDDr. Martin Rudinský
September 2023
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Estetika v každodennej praxi 2023“, ktorá sa konala 8. 9. 2023 - 9. 9. 2023 v Demänovskej doline.
Február 2023
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal 10. 2. 2023 - 11. 2. 2023 v Senci.
Február 2024
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal v dňoch 9. 2. 2024 - 10. 2. 2024 v Senci.
Október 2021
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Slovevenské dentálne dni 2021“, ktorá sa konala online 1. 10. 2021 - 2. 10. 2021.
2023
September 2023
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Estetika v každodennej praxi 2023“, ktorá sa konala 8. 9. 2023 - 9. 9. 2023 v Demänovskej doline.
Február 2023
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal 10. 2. 2023 - 11. 2. 2023 v Senci.
2024
Marec 2024
Certifikát za účasť na odbornej prednáške „Reendodontické ošetrenie“ v Trnave.
Február 2024
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal v dňoch 9. 2. 2024 - 10. 2. 2024 v Senci.
2022
2022
2022
2021
Október 2021
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Slovevenské dentálne dni 2021“, ktorá sa konala online 1. 10. 2021 - 2. 10. 2021.
2020
2019
Marec 2019
certifikát za účasť na tréningu "Kríza a stres ako príležitosť pre rast."
Február 2019
Certifikát za účasť na prednáške „Open Dental Community Middle East Congress" v Dubaji.
2018
Apríl 2018
Certifikát za účasť na komplexonom praktickom kurze „Preparácia na fazety“.
Február 2018
Certifikát za účasť na teoretickej prednáške „Moderná protetika 3. tisícročia." Prednášajúci odborník MUDr. Jozef Kunkela.
2017
Jún 2017
Certifikát za účasť na prednáške „Mukogingiválna implantológia: Ako optimálne kombinovať postupy perioplastickej chirurgie a implantológie tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok“.
2016
September 2016
Certifikát za účasť na vzdelávacom seminári "DENTSPLY Sirona" implantáty. Predstavenie a súhrn praktických skúseností s prácou s implantátmi ANKYLOS.
Marec 2016
Certifikát za účasť na odbornom implantologickom kurze na tému "Teeth in one day", „All on Four" - Jednofázová implantácia s okamžitým zaťažením - Rehabilitácia bezzubých čeľustí.
2015
2014
Október 2014
Certifikát za účasť na VIII. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Október 2014
Certifikát za účasť na kurze "Dentsply Implants Education Program - The WeldOne Concept".
Marec 2014
Certifikát za účasť na VII. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Marec 2014
Certifikát o úspešnom absolvovaní implantologického semniáru Dr. Töröka.
2013
November 2013
Certifikát o absolvovaní teoreticko - praktického semináru na tému: "Estetika v implantológii".
Október 2013
Certifikát za účasť na VI. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Október 2013
Certifikát za účasť na praktickom tréningu "Sinus Lift".
September 2013
Certifikát za účasť na konferencii FOKUS 2013 na tému "Moderní postupy ve 2D/3D zobrazovaní" v Ledniciach.
Apríl 2013
Certifikát za úspešné absolvovanie teoreticko - praktického implantologického semináru na tému: "Princípy a podmienky úspešnosti zavádzania implantátov a pokročilé techniky regenerácie zubných tkanív".
Marec 2013
Certifikát za účasť na V. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
2012
Október 2012
Certifikát za účasť na IV. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR a LXV. kongresu Implantologického klubu ČR.
September 2012
Certifikát za účasť na Implantologicko - paradontologickom seminári.
Jún 2012
Certifikát za účasť na treťom svetovom zubárskom sympóziu v Južnej Kórei.
Marec 2012
Certifikát o absolvovaní workshopu "Nová implantačná technológia" a "Použitie laserov Er:Yag a Nd:Nag" III. sympózia Implantologického klubu SR.
Marec 2012
Certifikát za účasť na III. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
2011-2009
Október 2011
Certifikát o účasti na II. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Apríl 2011
Certifikát o účasti na odbornej akcií "Súčasné trendy v protetike a protetickej implantológii".
Marec 2011
Certifikát o účasti na I. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Máj 2010
Certifikát o absolvovaní teoretického seminára na tému "Metoda S.A.N.T.A. alebo koniec strachu zo sinus-liftu" organizovaného spoločnosťou Asklepion v Prahe.
September 2009
Diplom za účasť na kurze "Surgical and Prosthetic Options in Implant Treatment" (Chirurgické a protetické možnosti pri zaobchádzaní s implantátmi) organizovanom v Chorvátsku.
2008-2005
December 2008
Diplom za absolvovanie odbornej stáže v odbore dentálna implantológia v Implantologickom centre Stomatologickej kliniky v Hradci Králové.
Apríl 2008
Certifikát za účasť na seminári na tému "Aesthetic Composite Restorations" (Estetické kompozitné výplne).
Október 2007
Certifikát za účasť na endodontickom seminári na tému "True Assessment of the Performance of Niti Systems in Root Canal Therapy" (Skutočné hodnotenie výkonnosti Niti systémov v liečbe koreňových kanálikov).
Máj 2007
Certifikát za absolvovanie odborného seminára na tému "Endodoncia a stomatochirurgia".
Máj 2006
Certifikát za účasť na odbornej konferencií pre zubárov na tému "Klasické i najmodernejšie dentálne technológie z pohľadu praxe" organizovanej v rámci medzinárodného dentálneho veľtrhu.
2004-2000
Apríl 2004
Certifikát za účasť na seminári na tému "Devital Teeth Restorations".
November 2003
Certifikát za účasť na Slovensko - českých dentálnych dňoch organizovaných Slovenskou komorou zubných lekárov a Českou stomatologickou komorou.
Máj 2003
Certifikát za účasť na celodennom polytématickom seminári pod vedením lektora z Lichtenštajnska.
Október 2001
Certifikát za účasť na praktickom seminári na tému "Modern Endodontics in Everyday Practice" (Moderná endodoncia v každodennej praxi).
September 2000
Certifikát za účasť na sympóziu na tému "Advanced Prosthodontics - Tips and Tricks for Dental Praxis" (pokročilé zubné protézy - tipy a triky pre zubnú prax).
Apríl 2000
Certifikát za účasť na sympóziu na tému "Adhesive Restorations" (adhézne zubné výplne).
1999-1992
September 1999
Certifikát za absolvovanie intenzívneho kurzu s názvom "Endodoncia od A po Z".
Máj 1996
Certifikát za úspešné ukončenie tréningového programu "UDA Attachments and their Clinical Application".
September 1994
Certifikát za účasť na postgraduálnom kurze o kompozitných a dentínových väzbách, "Postgraduate training course on composites and dentine bonding".
Máj 1993
Certifikát za úspešné ukončenie základného kurzu série 101 až 404 Silvovej metódy ovládania vedomia.
November 1992
Diplom za účasť na kurzu dentálnej implantológie organizovaný Stomatologickou klinikou 3. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.
Október 1992
Certifikát za účasť na teoreticko - praktickom seminári na tému "Aesthetic Dentistry" (Estetická stomatológia, keramické a protetické systémy) v meste Sch
MDDr. Kristína Kvašňovská
Marec 2024
Certifikát za účasť na odbornej prednáške „Reendodontické ošetrenie“ v Trnave.
Jún 2021
Certifikát za účasť na školení Moderné konzervačné ošetrenie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18-19. 6. 2021 v Prahe.
Február 2018
Certifikát za účasť na kurze Pedostomatológia v koce, ktorý sa konal 9-10. 2. 2018 v Hradci Králové
Marec 2017
Osvedčenie o absolovaní kurzu pre prípravu osoby zaisťujúcej radiačnú ochranu registranta v Brne.
Marec 2017
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii 1. Kongres Slovenskej Endodontickej Spoločnosti, ktorý sa konal 18. 3. 2017 v Bratislave.
Október 2016
Certifikát za účasť na stomatologickej akcii "Dental Summit," ktorý sa konal 28 29. 10. 2016 v Prahe.
Apríl 2016
Certifikát za účasť na praktickom kurze s názvom "Kofferdam, pomocník pre každú ordináciu," ktorý sa konal 24. 4. 2016 v Hradci Králové.
Október 2015
Certifikát za účasť na stomatologickej akcii "Dental Summit," ktorý sa konal 9. - 10. 10. 2015 v Prahe.
Apríl 2014
Certifikát za pomoc pri organizácii projektu V zdravej ČR zdravý zub 2014, ktorá sa konala 22. 4. 2014 v Brne.
MDDr. Martin Rudinský
September 2023
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Estetika v každodennej praxi 2023“, ktorá sa konala 8. 9. 2023 - 9. 9. 2023 v Demänovskej doline.
Február 2023
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal 10. 2. 2023 - 11. 2. 2023 v Senci.
Február 2024
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal v dňoch 9. 2. 2024 - 10. 2. 2024 v Senci.
Október 2021
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Slovevenské dentálne dni 2021“, ktorá sa konala online 1. 10. 2021 - 2. 10. 2021.
2023
September 2023
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Estetika v každodennej praxi 2023“, ktorá sa konala 8. 9. 2023 - 9. 9. 2023 v Demänovskej doline.
Február 2023
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal 10. 2. 2023 - 11. 2. 2023 v Senci.
2024
Marec 2024
Certifikát za účasť na odbornej prednáške „Reendodontické ošetrenie“ v Trnave.
Február 2024
Certifikát za účasť na Kongrese mladých zubných lekárov, ktorý sa konal v dňoch 9. 2. 2024 - 10. 2. 2024 v Senci.
2022
2022
2022
2021
Október 2021
Certifikát za účasť na vzdelávacej akcii „Slovevenské dentálne dni 2021“, ktorá sa konala online 1. 10. 2021 - 2. 10. 2021.
2020
2019
Marec 2019
certifikát za účasť na tréningu "Kríza a stres ako príležitosť pre rast."
Február 2019
Certifikát za účasť na prednáške „Open Dental Community Middle East Congress" v Dubaji.
2018
Apríl 2018
Certifikát za účasť na komplexonom praktickom kurze „Preparácia na fazety“.
Február 2018
Certifikát za účasť na teoretickej prednáške „Moderná protetika 3. tisícročia." Prednášajúci odborník MUDr. Jozef Kunkela.
2017
Jún 2017
Certifikát za účasť na prednáške „Mukogingiválna implantológia: Ako optimálne kombinovať postupy perioplastickej chirurgie a implantológie tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok“.
2016
September 2016
Certifikát za účasť na vzdelávacom seminári "DENTSPLY Sirona" implantáty. Predstavenie a súhrn praktických skúseností s prácou s implantátmi ANKYLOS.
Marec 2016
Certifikát za účasť na odbornom implantologickom kurze na tému "Teeth in one day", „All on Four" - Jednofázová implantácia s okamžitým zaťažením - Rehabilitácia bezzubých čeľustí.
2015
2014
Október 2014
Certifikát za účasť na VIII. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Október 2014
Certifikát za účasť na kurze "Dentsply Implants Education Program - The WeldOne Concept".
Marec 2014
Certifikát za účasť na VII. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Marec 2014
Certifikát o úspešnom absolvovaní implantologického semniáru Dr. Töröka.
2013
November 2013
Certifikát o absolvovaní teoreticko - praktického semináru na tému: "Estetika v implantológii".
Október 2013
Certifikát za účasť na VI. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Október 2013
Certifikát za účasť na praktickom tréningu "Sinus Lift".
September 2013
Certifikát za účasť na konferencii FOKUS 2013 na tému "Moderní postupy ve 2D/3D zobrazovaní" v Ledniciach.
Apríl 2013
Certifikát za úspešné absolvovanie teoreticko - praktického implantologického semináru na tému: "Princípy a podmienky úspešnosti zavádzania implantátov a pokročilé techniky regenerácie zubných tkanív".
Marec 2013
Certifikát za účasť na V. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
2012
Október 2012
Certifikát za účasť na IV. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR a LXV. kongresu Implantologického klubu ČR.
September 2012
Certifikát za účasť na Implantologicko - paradontologickom seminári.
Jún 2012
Certifikát za účasť na treťom svetovom zubárskom sympóziu v Južnej Kórei.
Marec 2012
Certifikát o absolvovaní workshopu "Nová implantačná technológia" a "Použitie laserov Er:Yag a Nd:Nag" III. sympózia Implantologického klubu SR.
Marec 2012
Certifikát za účasť na III. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
2011-2009
Október 2011
Certifikát o účasti na II. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Apríl 2011
Certifikát o účasti na odbornej akcií "Súčasné trendy v protetike a protetickej implantológii".
Marec 2011
Certifikát o účasti na I. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.
Máj 2010
Certifikát o absolvovaní teoretického seminára na tému "Metoda S.A.N.T.A. alebo koniec strachu zo sinus-liftu" organizovaného spoločnosťou Asklepion v Prahe.
September 2009
Diplom za účasť na kurze "Surgical and Prosthetic Options in Implant Treatment" (Chirurgické a protetické možnosti pri zaobchádzaní s implantátmi) organizovanom v Chorvátsku.
2008-2005
December 2008
Diplom za absolvovanie odbornej stáže v odbore dentálna implantológia v Implantologickom centre Stomatologickej kliniky v Hradci Králové.
Apríl 2008
Certifikát za účasť na seminári na tému "Aesthetic Composite Restorations" (Estetické kompozitné výplne).
Október 2007
Certifikát za účasť na endodontickom seminári na tému "True Assessment of the Performance of Niti Systems in Root Canal Therapy" (Skutočné hodnotenie výkonnosti Niti systémov v liečbe koreňových kanálikov).
Máj 2007
Certifikát za absolvovanie odborného seminára na tému "Endodoncia a stomatochirurgia".
Máj 2006
Certifikát za účasť na odbornej konferencií pre zubárov na tému "Klasické i najmodernejšie dentálne technológie z pohľadu praxe" organizovanej v rámci medzinárodného dentálneho veľtrhu.
2004-2000
Apríl 2004
Certifikát za účasť na seminári na tému "Devital Teeth Restorations".
November 2003
Certifikát za účasť na Slovensko - českých dentálnych dňoch organizovaných Slovenskou komorou zubných lekárov a Českou stomatologickou komorou.
Máj 2003
Certifikát za účasť na celodennom polytématickom seminári pod vedením lektora z Lichtenštajnska.
Október 2001
Certifikát za účasť na praktickom seminári na tému "Modern Endodontics in Everyday Practice" (Moderná endodoncia v každodennej praxi).
September 2000
Certifikát za účasť na sympóziu na tému "Advanced Prosthodontics - Tips and Tricks for Dental Praxis" (pokročilé zubné protézy - tipy a triky pre zubnú prax).
Apríl 2000
Certifikát za účasť na sympóziu na tému "Adhesive Restorations" (adhézne zubné výplne).
1999-1992
September 1999
Certifikát za absolvovanie intenzívneho kurzu s názvom "Endodoncia od A po Z".
Máj 1996
Certifikát za úspešné ukončenie tréningového programu "UDA Attachments and their Clinical Application".
September 1994
Certifikát za účasť na postgraduálnom kurze o kompozitných a dentínových väzbách, "Postgraduate training course on composites and dentine bonding".
Máj 1993
Certifikát za úspešné ukončenie základného kurzu série 101 až 404 Silvovej metódy ovládania vedomia.
November 1992
Diplom za účasť na kurzu dentálnej implantológie organizovaný Stomatologickou klinikou 3. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.
Október 1992
Certifikát za účasť na teoreticko - praktickom seminári na tému "Aesthetic Dentistry" (Estetická stomatológia, keramické a protetické systémy) v meste Sch
Prieskum spokojnosti pacientov

Vážení pacienti,
záleží nám na vašej spokojnosti. Snažíme sa priebežne skvalitňovať služby komplexnej stomatologickej starostlivosti, ktoré Vám poskytujeme. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na zistenie Vašej spokojnosti. Zdôrazňujeme, že odpovede budú spracované anonymne a poslúžia výlučne pre potreby realizovaného prieskumu. Sľubujeme, že Vašim námetom budeme pripisovať vysoký význam a zistené nedostatky sa budeme snažiť odstrániť.
Ďakujeme.

Elektronický dotazník
Naša filozofia a kľúčové hodnoty:
  • prácu vykonávame s ohľadom na požiadavky a očakávania našich pacientov, aby od nás odchádzali spokojní,
  • snažíme sa aplikovať do praxe súčasné svetové trendy v stomatológií,
  • našich zamestnancov sústavne vzdelávame, aby vedeli správne diagnostikovať a liečiť stomatologické problémy pacientov,
  • snažíme sa vykonávať svoju prácu citlivo, trpezlivo, precízne a bezbolestne, aby pacienti postupne prekonali strach zo zubára,
  • naším hlavným zámerom je, aby nami vykonaná práca mala dlhodobú trvácnosť, vyzerala esteticky a najmä bola funkčná,
  • usilujeme sa o to, aby pacienti, ktorí nás pravidelne navštevujú, vedeli, aký význam má prevencia, a správna ústna hygiena,
  • najlepšou reklamou je pre nás pacient, ktorý je s prácou spokojný a je ochotný nás odporučiť svojim priateľom a známym.
Ordinačné hodiny
Po 8:00 - 18:00
Ut 8:00 - 15:00
St 8:00 - 18:00
Št 8:00 - 15:00
Pi 8:00 - 13:00
DummyText
Možnosť dohodnúť sa aj na individuálnom termíne ošetrenia.
Kontakty
041 / 433 34 66
info@primadent.sk
Moyzesova 1420, Čadca
Kde nás nájdete
© Copyright Primadent s.r.o.

Primadent s.r.o.