ONLINE REZERVÁCIA
TERMÍNOV
 

Certifikáty

Lekári zubnej praxe PRIMADENT, s.r.o. sa pravidelne, niekoľkokrát za rok, zúčastňujú rôznych domácich aj zahraničných školení, kurzov a odborných výstav. Hlavným účelom je získať nové poznatky o moderných spôsoboch diagnostikovania a liečby stomatologických problémov pacientov, svetových trendoch a technikách využívaných v stomatológii. 

V nasledujúcej časti uvádzame chronologický prehľad najdôležitejších získaných certifikátov a diplomov aj spolu s ich stručným popisom.

 

Rok 2019

 

2019.02.07s01.jpg

 Február 2019 – certifikát za účasť na prednáške „Open Dental Community Middle East Congress" v Dubaji.   

2019.03.16s.jpg

Marec 2019 – certifikát za účasť na 3. kongrese slovenskej endodontickej spoločnosti v Hoteli Saffron Bratislava.  

2019.03.12s.jpg

Marec 2019 – certifikát za účasť na tréningu "Kríza a stres ako príležitosť pre rast."

 

 

 

Rok 2018

 

2018.03.03s.jpg

Marec 2018 – certifikát za účasť na teoreticko-praktickom kurze „Praktická endodoncia." 

2018.02.16s.jpg

Február 2018 – certifikát za účasť na teoretickej prednáške „Moderná protetika 3. tisícročia." Prednášajúci odborník MUDr. Jozef Kunkela.

2018.04.22s.jpg

Apríl 2018 – certifikát za účasť na komplexonom praktickom kurze „Preparácia na fazety“. 

2018.09.28s.jpg

September 2018 – certifikát za účasť na seminári "Prednášky do praxe MUDr. Jiŕího Nožičku 2 - Seminár pre praktických zubných lekárov.“

2018.10.05.jpg

Október 2018 – certifikát za účasť na teoretickej prednáške Jiřího Sedelmayera „Koniec amalgámu na Slovensku?“ 

 

 

Rok 2017

 

2016.11.26s.jpg

Jún 2017 – certifikát za účasť na prednáške „Mukogingiválna implantológia: Ako optimálne kombinovať postupy perioplastickej chirurgie a implantológie tak, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok“.

 

 

2017.11.25s.jpg

November 2017 – certifikát za účasť na prednáške „Endodoncia v kocke I. – teoretická prednáška modernej endodoncie“.

58-part_3

 

 

Rok 2016

 

2016.09.09s.jpg

September 2016 - certifikát za účasť na vzdelávacom seminári "DENTSPLY Sirona" implantáty. Predstavenie a súhrn praktických skúseností s prácou s implantátmi ANKYLOS. 

2016.03.04s.jpg

Marec 2016 - certifikát za účasť na odbornom implantologickom kurze na tému "Teeth in one day", „All on Four" - Jednofázová implantácia s okamžitým zaťažením - Rehabilitácia bezzubých čeľustí. 

 

 

Rok 2015

 

2015.10.09ss.jpg

Október 2015 - certifikát za účasť na konferencii "Dental sumit" v Prahe. 

 

Rok 2014

 

2014.10.18.jpg

Október 2014 - certifikát za účasť na VIII. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

 

    

2014.10.jpg

Október 2014 - certifikát za účasť na kurze "Dentsply Implants Education Program - The WeldOne Concept".

2014.03.29s.jpg

Marec 2014 - certifikát za účasť na VII. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

2014.03.14s.jpg

Marec 2014 - certifikát o úspešnom absolvovaní implantologického semniáru Dr. Töröka.

Rok 2013

 

2013.11.22s.jpg

November 2013 - certifikát o absolvovaní teoreticko - praktického semináru na tému: "Estetika v implantológii". 

2013.10.12s.jpg

Október 2013 - certifikát za účasť na VI. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

2013.10.11s.jpg

Október 2013 - certifikát za účasť na praktickom tréningu "Sinus Lift".

 

2013.09.20s.jpg

September 2013 - certifikát za účasť na konferencii FOKUS 2013 na tému "Moderní postupy ve 2D/3D zobrazovaní" v Ledniciach.

 

2013.04.19s.jpg

Apríl 2013 - certifikát za úspešné absolvovanie teoreticko - praktického implantologického semináru na tému: "Princípy a podmienky úspešnosti zavádzania implantátov a pokročilé techniky regenerácie zubných tkanív".

 

2013.03.22s.jpg

Marec 2013 - certifikát za účasť na V. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

Rok 2012

 

2012.10.19s.jpg

Október 2012 - certifikát za účasť na IV. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR a LXV. kongresu Implantologického klubu ČR. 

2012.09.07s.jpg

September 2012 - certifikát za účasť na Implantologicko - paradontologickom seminári.

2012.06s.jpg

Jún 2012 - certifikát za účasť na treťom svetovom zubárskom sympóziu v Južnej Kórei.

 

2012.03.23s.jpg

Marec 2012 - certifikát o absolvovaní workshopu "Nová implantačná technológia" a  "Použitie laserov Er:Yag a Nd:Nag" III. sympózia Implantologického klubu SR.

 

2012.03.23(2)s.jpg

Marec 2012 - certifikát za účasť na III. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

Roky 2011 - 2009

 

2011.10.07s.jpg

Október 2011 - certifikát o účasti na II. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

2011.04.02s.jpg

Apríl 2011 - certifikát o účasti na odbornej akcií "Súčasné trendy v protetike a protetickej implantológii".

2011.03.19s.jpg

Marec 2011 - certifikát o účasti na I. odbornom sympóziu Implantologického klubu SR.

 

2010.05.19s.jpg

Máj 2010 - certifikát o absolvovaní teoretického seminára na tému "Metoda S.A.N.T.A. alebo koniec strachu zo sinus-liftu" organizovaného spoločnosťou Asklepion v Prahe.

 

2009.09.16s.jpg

September 2009 - diplom za účasť na kurze "Surgical and Prosthetic Options in Implant Treatment" (Chirurgické a protetické možnosti pri zaobchádzaní s implantátmi) organizovanom v Chorvátsku.

 

Roky 2008 - 2005

 

2008.12.30s.jpg

December 2008 - diplom za absolvovanie odbornej stáže v odbore dentálna implantológia v Implantologickom centre Stomatologickej kliniky v Hradci Králové.

2008.04.11s.jpg

Apríl 2008 - certifikát za účasť na seminári na tému "Aesthetic Composite Restorations" (Estetické kompozitné výplne).

2007.10.20s.jpg

Október 2007 - certifikát za účasť na endodontickom seminári na tému "True Assessment of the Performance of Niti Systems in Root Canal Therapy" (Skutočné hodnotenie výkonnosti Niti systémov v liečbe koreňových kanálikov).

 

2007.05.19s.jpg

Máj 2007 - certifikát za absolvovanie odborného seminára na tému "Endodoncia a stomatochirurgia".

 

2006.05.12s.jpg

Máj 2006 - certifikát za účasť na odbornej konferencií pre zubárov na tému "Klasické i najmodernejšie dentálne technológie z pohľadu praxe" organizovanej v rámci medzinárodného dentálneho veľtrhu.

Roky 2004 - 2008

 

2004.04.17s.jpg

Apríl 2004 - certifikát za účasť na seminári na tému "Devital Teeth Restorations".

2003.11.14s.jpg

November 2003 - certifikát za účasť na Slovensko - českých dentálnych dňoch organizovaných Slovenskou komorou zubných lekárov a Českou stomatologickou komorou.

2003.05.30s.jpg

Máj 2003 - certifikát za účasť na celodennom polytématickom seminári pod vedením lektora z Lichtenštajnska.

 

2001.10.12s.jpg

Október 2001 - certifikát za účasť na praktickom seminári na tému "Modern Endodontics in Everyday Practice" (Moderná endodoncia v každodennej praxi). 

 

2000.09.30s.jpg

September 2000 - certifikát za účasť na sympóziu na tému "Advanced Prosthodontics - Tips and Tricks for Dental Praxis" (pokročilé zubné protézy - tipy a triky pre zubnú prax).

 

2000.04.13s.jpg

Apríl 2000 - certifikát za účasť na sympóziu na tému "Adhesive Restorations" (adhézne zubné výplne).

Roky 1999 - 1992

 

1999.09.28s.jpg

September 1999 - certifikát za absolvovanie intenzívneho kurzu s názvom "Endodoncia od A po Z".

1996.05.09s.jpg

Máj 1996 - certifikát za úspešné ukončenie tréningového programu "UDA Attachments and their Clinical Application".

1992.11.02s.jpg

November 1992 - diplom za účasť na kurzu dentálnej implantológie organizovaný Stomatologickou klinikou 3. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.

 1992.10.22.jpg

Október 1992 - certifikát za účasť na teoreticko - praktickom seminári na tému "Aesthetic Dentistry" (Estetická stomatológia, keramické a protetické systémy) v meste Schaan v Lichtnenštanjsku.

1994.09.25s.jpg

September 1994 – certifikát za účasť na postgraduálnom kurze o kompozitných a dentínových väzbách, "Postgraduate training course on composites and dentine bonding".

 

 

1993.05.16s.jpg

Máj 1993 - Certifikát za úspešné ukončenie základného kurzu série 101 až 404 Silvovej metódy ovládania vedomia.

 

replica watches for sale replique montre replica uhren deutschland luxury replica watches https://www.wellreplicas.to