Spolupráca s rodičmi pri ošetrovaní detí

Vytvorené 27.07.2022

Často sa na nás obracajú rodičia s prosbou o ošetrenie detí, ktoré nedokázali ošetriť v iných zubných ambulanciách, prípadne k nám priamo odosielajú kolegovia deti, ktoré sa nedajú štandardne ošetriť. Rodičia tak prešli už niekoľko zubných ambulancií, kde deti väčšinou nechceli ani otvoriť ústa, niekedy ani len vojsť do budovy či ambulancie.

Zanedbaná prevencia

Temer vždy ide o dôsledok zanedbanej prevencie, keď rodičia s deťmi nechodili na preventívne prehliadky ešte keď mali zúbky zdravé, ale obyčajne k nám prichádzajú až s nejakým bolestivým problémom, častokrát po nepríjemnej skúsenosti z predchádzajúceho zubného ošetrenia. Najlepším spôsobom, ako si nevypestovať strach zo zubárov, sú pravidelné prehliadky s dieťaťom už od prerezania prvých zúbkov. Dieťa si počas nich zvykne na prostredie ambulancie a tiež na to, že návšteva sa nespája s bolesťou, ale že lekár sa len pozrie do úst. 

Spolupráca rodiča pri ošetrení

Pri ošetrovaní dieťaťa, ktoré nespolupracuje, je veľmi dôležitá spolupráca rodiča, pretože bez nej môže byť ošetrenie úplne znemožnené. Rodič by nemal stresovať dieťa ešte viac, mal by byť nápomocný zubnému lekárovi, aby spoločne strach dieťaťa prekonali. Rodič vie najlepšie s dieťaťom pracovať a mal by vedieť reagovať tak, aby ho ukľudnil. Prosíme preto rodičov o spoluprácu pri ošetrení dieťaťa. Stres a odpor pacienta sa naviac snažíme znížiť citlivou slovnou komunikáciou, medikamentóznym utlmením a prípadne aj inhaláciou rajského plynu. Samozrejme, extrémne vystresované dieťa ani vtedy nemusí začať dobrovoľne spolupracovať, ale zväčša sa potom naplno nesústredí na kladenie odporu a dá sa úspešne ošetriť.

Ošetrenie v celkovej anestézii

Veľmi vystresované dieťa môže reagovať agresívne, bojuje, kričí a znemožňuje tak výkony, ktoré si vyžadujú kľud a precíznu prácu. Niekedy aj napriek maximálnemu úsiliu lekára nemusí byť možné každého pacienta ošetriť. Preto sa v niektorých prípadoch ošetruje v celkovej anestézii - narkóze. Toto ošetrenie však v Primadente neponúkame, pretože v našom regióne nie je k dispozícii spolupracujúci anestéziológ poskytujúci súkromné služby.

Spolupráca rodiča pri ošetrení dieťaťa

Viac o nás si môžete prečítať v článku: 

Ako sa správne starať o zuby?

Neviditeľný vyrovnávač zubov

Režim ošetrovania pacientov - priebežne aktualizovaný

Terapia obohatenou krvnou plazmou - zlepšenie hojenia aj po stomatologických zákrokoch

Zúčastníme sa iniciatívy Zubári, ktorí liečia, ale i nezištne pomáhajú

Iniciatíva Daruj úsmev - naša premena pacientky Danky 

Aj pacientovi s paradentózou (parodontitídou) je možné chýbajúci zub nahradiť implantátom

Prieskum spokojnosti pacientov

Vážení pacienti,
záleží nám na vašej spokojnosti. Snažíme sa priebežne skvalitňovať služby komplexnej stomatologickej starostlivosti, ktoré Vám poskytujeme. Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na zistenie Vašej spokojnosti. Zdôrazňujeme, že odpovede budú spracované anonymne a poslúžia výlučne pre potreby realizovaného prieskumu. Sľubujeme, že Vašim námetom budeme pripisovať vysoký význam a zistené nedostatky sa budeme snažiť odstrániť.
Ďakujeme.

Elektronický dotazník
Naša filozofia a kľúčové hodnoty:
  • prácu vykonávame s ohľadom na požiadavky a očakávania našich pacientov, aby od nás odchádzali spokojní,
  • snažíme sa aplikovať do praxe súčasné svetové trendy v stomatológií,
  • našich zamestnancov sústavne vzdelávame, aby vedeli správne diagnostikovať a liečiť stomatologické problémy pacientov,
  • snažíme sa vykonávať svoju prácu citlivo, trpezlivo, precízne a bezbolestne, aby pacienti postupne prekonali strach zo zubára,
  • naším hlavným zámerom je, aby nami vykonaná práca mala dlhodobú trvácnosť, vyzerala esteticky a najmä bola funkčná,
  • usilujeme sa o to, aby pacienti, ktorí nás pravidelne navštevujú, vedeli, aký význam má prevencia, a správna ústna hygiena,
  • najlepšou reklamou je pre nás pacient, ktorý je s prácou spokojný a je ochotný nás odporučiť svojim priateľom a známym.
Ordinačné hodiny
Po 8:00 - 18:00
Ut 8:00 - 15:00
St 8:00 - 18:00
Št 8:00 - 15:00
Pi 8:00 - 13:00
DummyText
Možnosť dohodnúť sa aj na individuálnom termíne ošetrenia.
Kontakty
041 / 433 34 66
info@primadent.sk
Moyzesova 1420, Čadca
Kde nás nájdete
© Copyright Primadent s.r.o.

Primadent s.r.o.