ONLINE REZERVÁCIA
TERMÍNOV
 

Plazma bohatá na hojivé faktory

vytvorené : 31.10.2017

Naše pracovisko, ako jedno z mála, využíva pri chirurgických zákrokoch priaznivé pôsobenie autológnej plazmy získanej odberom z vlastnej krvi pacienta.

Verejnosti je možno známe využívanie  podobnej metódy v ortopédii tzv. ACP metóda/autológna kondiciovaná plazma, kde sa aplikuje injekcia vlastnej plazmy do vnútra kĺbu na podporu regenerácie vnútrokĺbových štruktúr.

V modernej zubnej chirurgii a implantológii sa jedná o súčasný trend na podporenie hojenia a regenerácie tvrdých aj mäkkých tkanív po chirurgických výkonoch v oblasti úst a čeľustí.

Vo všeobecnosti platí, že každá rana v našom organizme sa zahojí jedine vtedy, keď sa k nej dostanú špeciálne látky, ktoré máme v krvných doštičkách. Nazývajú sa hojivé, resp. rastové faktory. Tieto faktory sú do rany po zákroku v ústach transportované vlastnou krvou. Práve preto je každé hojenie kritické 3-5 dní, pokiaľ sa tam tieto faktory v dostatočnom množstve dopravia. My si môžeme takýto koncentrát týchto faktorov vyrobiť v ambulancií v priebehu 20 minút pred samotným chirurgickým zákrokom (zavádzanie zubných implantátov, zložité extrakcie zubov, resekcia atď.). Odoberieme neveľký objem krvi zo žily do špeciálnej skúmavky, ktorú potom vložíme do centrifúgy  a po odstredení získame pozoruhodnú krvnú frakciu – plazmu bohatú na hojivé faktory. Tú keď odoberieme a aplikujeme do postihnutého miesta, tak sa hojenie urýchli, zlepší sa regenerácia kostí aj mäkkých tkanív a proces hojenia je obyčajne rýchlejší, kvalitnejší a menej bolestivý.

cannula-close.jpg